Saturday, February 27, 2010

.
Bagi memastikan organisasi anda ditadbir dengan baik dalam usaha untuk memenuhi keperluan pelanggan organisasi anda, kriteria-kriteria dalam rajah dibawah perlu dirancang, diurus dan diambil tindakan secara seimbang.


Sebagai langkah permulaan, anda perlu memberi ilmu-ilmu asas kepada anggota kerja organisasi anda bagi bagi memastikan perkara di atas dirancang, diurus dan diambil tindakan secara seimbang. Bagi tujuan tersebut, Program Produktiviti Bersepadu 3K (Kesedaran Diri – Kesedaran Kerja Berpasukan – Kesedaran Kepimpinan) – PPB3K adalah jawapannya! Bagaimana PPB3K membantu anda dalam usaha ini ialah seperti yang digambarkan dalam di rajah di bawah.PPB3K merupakan pelan asas transformasi bagi memastikan segala sumber yang ada dalam organisasi digunakan secara optima bagi memastikan segala hajat pelanggan organisasi anda dapat dipenuhi. Bila pelanggan organisasi anda puashati, pasti keuntungan organisasi anda turut meningkat!

PPB3K perlu dilaksanakan secara sistematik dan berterusan. Satu kaedah perlaksaanaannya ialah seperti digambarkan seperti rajah di bawah;Ianya juga perlu mendapat sokongan padu daripada setiap genap lapisan pemimpin bagi memastikan kejayaan organisasi anda bersama PPB3K. Bila ini dilakukan, pasti setiap lapisan anggota kerja akan komited seperti yang digambarkan dalam lagu dibawah;PPB3KPelan Asas Transformasi Organisasi Anda! Hubungi saya untuk mengetahui bagaiamana melaksanakan PPB3K dalam organisasi anda!